مشاوره طراحی پشتیبانی بروزرسانی شخصی سازی نرم افزار

نگارش و راه اندازی نرم افزار، مهم ترین نقطه ارتباطی اکسین با سازمان یا مشتری بوده و هدف اصلی از ارائه نرم افزار و بکارگیری آن توسط مشتری پس از نصب محقق می گردد اکسین با شناسایی دقیق نقاط پر اهمیت درنرم افزارها و با استفاده از ابزارهای پیشرفته مدیریتی سیستم ، انواع کنترل ها و گزارشات مورد نیاز را به راحتی و با دقت کامل استخراج و ارائه می نماید . آموزش کاربری سیستم ها به همراه ارائه راهکارهای تخصصی اجرایی ، تضمین به کارگیری کامل توانمندیهای نرم افزار در سازمان مشتری خواهد بود. آموزش های مستمر کارکنان در قالب جداول زمان بندی شده مستقل بر اساس سیلابس های آموزشی تدوین شده در دوره گارانتی سیستم ها و همچنین دوره های پشتیبانی سالیانه برای مشتریان ارائه می گردد . هدف از این دوره های آموزشی ارتقاء سطح مهارت و انتقال تجربه تخصصی به کاربران می باشد

بدون شک یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و خواسته‌های استفاده کنندگان هر سیستم نرم افزاری، مبحث خدمات پشتیبانی و آموزش‌های مرتبط با آن محصول بوده، و اگر چه معمولا در سنجش خدمات پشتیبانی، به عملکرد کنونی شرکت‌های ارائه دهنده محصول توجه می‌شود، اما بدون شک، دیدگاه‌ها و سیاست‌های کلان شرکت‌ها در زمان طراحی، پیاده سازی، تست و عیب‌یابی نرم افزار، در مراحل قبل از ارائه‌ی آن به مشتری، تاثیر به‌سزایی در میزان نیاز آن سیستم به خدمات پشتیبانی دارد. این مهم از ستون‌های کاری شرکت اکسین بوده و همواره در این سالها باعث رضایت استفاده کنندگان گردیده است